Изберете страница

Кажи НЕ на унищожаването на Черно море

Изпрати писмо до българските институции, за да дадем шанс на живота в Черно море!

Новият мегапроект на OMV цели да започне грандомански добив на газ в румънските води на Черно море. Това ще застраши живота в морето, както и здравето на българските граждани. Този проект може да причини щети на морските застрашени видове и на качеството на водите, а всяко допълнително замърсяване бързо ще стигне и до българската акватория.

Изпрати писмо до българските институции, за да дадем шанс на живота в Черно море!

Manage cookie settings