„Ковачки“

е лицето на влиятелен кръг от сенчести
финансови и политически интереси в енергетиката

Черен силует на мъж

Въглищната империя
на „Ковачки“:

 • Въглищни мини, затънали във финансови дългове
 • Топлоцентрали в окаяно техническо състояние
 • Посредници, източващи публичното
  дружество „Топлофикация София“
 • Търговец на квоти за парникови емисии
 • Верификатор на парникови емисии
 • Пенсионен фонд за инвестиции
  в топлофикации
 • Застрахователно дружество -
  „фаворит на държавата“
 • Лобист за „зеленото“ бъдеще
  на кафявата Въглищна империя
Черна форма
 • Работници, държани
  в унизително подчинение
 • Слоеве от офшорни фирми
  за прикриване на реалната
  собственост
 • Усвояване на големи суми
  публични средства чрез
  преференциални цени
  и студен резерв
 • Неплащане
  на данъчни и
  осигурителни
  задължения
  за стотици
  милиони
 • Фрапантно
  покровителство
  от държавата
Лупа
Черен силует на мъжко лице

Има ли картел
в енергетиката?

2019 г.: Четирите работодателски организации в България подават сигнал до Комисията за защита на конкуренцията за „непазарни търговски практики“ на „определени субекти“ - всички от Въглищната империя на Ковачки.

2020 г.: Комисията постановява, че няма концентрация в енергетиката, защото чуждестранните физически лица – собственици на фирмите, притежаващи българските предприятия, нямат други активи в България. Това е третото подобно заключение на антимонополния орган.

Оранжев силует на мъж Оранжев силует на мъж

„Напълно непознати“ въртят десетки милиони

През 2020 г. ТЕЦ „Бобов дол“ отчита 33,5 млн. лв. „отписани вземания поради
трудно събиране” като „други разходи” в годишния си финансов отчет.
От тях 22 млн. лв. са преведени на „Бовард“. Други 9 млн. лв. са преведени на „Каталанд“.

„Напълно непознати“ въртят десетки милиони

През 2020 г. ТЕЦ „Бобов дол“ отчита 33,5 млн. лв. „отписани вземания поради
трудно събиране” като „други разходи” в годишния си финансов отчет.
От тях 22 млн. лв. са преведени на „Бовард“. ´

„Напълно непознати“ въртят десетки милиони

През 2020 г. ТЕЦ „Бобов дол“ отчита 33,5 млн. лв. „отписани вземания поради
т рудно събиране” като „други разходи” в годишния си финансов отчет.
От тях 22 млн. лв. са преведени на „Бовард“. Други 9 млн. лв. са преведени на „Каталанд“.

В „Топлина“ се насочват средствата по допълнителното пенсионно осигуряване на заетите в компаниите от Въглищната империя - професионален фонд за вноските на работниците във въгледобива и енергетиката и универсален фонд, където отиват задължителните 5% вноски за „втора пенсия“ на всички служители, както и от малък доброволен пенсионен фонд.

Детайлен силует на мъжко лице
Знак процент в кръг Знак плюс Знак плюс
Дружество Топлина Дружество Топлина Дружество Топлина Дружество Топлина
e собственост на Стрелка

Общо под разпореждане на „Топлина“ се намират над 293 млн. лв. (към 31 декември 2021 г.).

Илюстрация на прасе Илюстрация на монета

В стратегията на Въглищната империя е включена и важна нова задача – да „позеленее“
и да опита да се възползва активно от прехода на Европейския съюз към нисковъглеродна икономика.

За целта през 2020 г. е учредена Платформата „От кафяво към зелено“. Дейностите ѝ варират от стратегии
за модернизация на предприятия от въглищната индустрия и квалификация и преквалификация на заети в
сектора до опазване и укрепване здравето на хората, опазване на природата и екологичното равновесие,
„утвърждаване на човешка нравственост, милосърдие и благотворителност“.

Илюстрация на слънце Стратегиите за грийнуошинг създават реална опасност средствата
за енергийния преход да бъдат пропилени за съмнителни проекти,
вместо да финансират дългосрочни и устойчиви решения за енергийна
независимост чрез възобновяеми източници с участието на гражданите.

Този подход попада в определението за грийнуошинг („боядисване в зелено“) – използването на зелен ПР
и маркетинг, за да се убеди обществото, че продуктите, целите и политиките на компанията са екологични,
докато в действителност продължават да извършват дейности с негативно въздействие върху околната среда и климата.

Силует на мъж Силует на мъж

Действай
срещу опитите
за грийнуошинг

Зелена стрелка надпис Тук

Спри разрастването на
Въглищната империя
с нова мина

Бяла стрелка надпис Тук

Посети всички кръгове
на Въглищната империя
на „Ковачки“

Черна стрелка надпис Тук
Илюстрация на Бобов дол Илюстрация на Бобов дол Илюстрация на Бобов дол
Илюстрация на очила Илюстрация на очила Илюстрация на очила Илюстрация на очила Илюстрация на очила Илюстрация на очила Илюстрация на очила Илюстрация на очила Илюстрация на очила Илюстрация на очила Илюстрация на очила Илюстрация на очила