„Ковачки“

е лицето на влиятелен кръг от сенчести
финансови и политически интереси в енергетиката

Kovachki

Въглищната империя
на „Ковачки“:

 • Въглищни мини, затънали във финансови дългове
 • Топлоцентрали в окаяно техническо състояние
 • Посредници, източващи публичното
  дружество „Топлофикация София“
 • Търговец на квоти за парникови емисии
 • Верификатор на парникови емисии
 • Пенсионен фонд за инвестиции
  в топлофикации
 • Застрахователно дружество -
  „фаворит на държавата“
 • Лобист за „зеленото“ бъдеще
  на кафявата Въглищна империя
Kovachki
 • Работници, държани
  в унизително подчинение
 • Слоеве от офшорни фирми
  за прикриване на реалната
  собственост
 • Усвояване на големи суми
  публични средства чрез
  преференциални цени
  и студен резерв
 • Неплащане
  на данъчни и
  осигурителни
  задължения
  за стотици
  милиони
 • Фрапантно
  покровителство
  от държавата
Kovachki
Kovachki

Има ли картел
в енергетиката?

2019 г.: Четирите работодателски организации в България подават сигнал до Комисията за защита на конкуренцията за „непазарни търговски практики“ на „определени субекти“ - всички от Въглищната империя на Ковачки.

2020 г.: Комисията постановява, че няма концентрация в енергетиката, защото чуждестранните физически лица – собственици на фирмите, притежаващи българските предприятия, нямат други активи в България. Това е третото подобно заключение на антимонополния орган.

Kovachki Kovachki

„Напълно непознати“ въртят десетки милиони

През 2020 г. ТЕЦ „Бобов дол“ отчита 33,5 млн. лв. „отписани вземания поради
трудно събиране” като „други разходи” в годишния си финансов отчет.
От тях 22 млн. лв. са преведени на „Бовард“. Други 9 млн. лв. са преведени на „Каталанд“.

„Напълно непознати“ въртят десетки милиони

През 2020 г. ТЕЦ „Бобов дол“ отчита 33,5 млн. лв. „отписани вземания поради
трудно събиране” като „други разходи” в годишния си финансов отчет.
От тях 22 млн. лв. са преведени на „Бовард“. ´

„Напълно непознати“ въртят десетки милиони

През 2020 г. ТЕЦ „Бобов дол“ отчита 33,5 млн. лв. „отписани вземания поради
т рудно събиране” като „други разходи” в годишния си финансов отчет.
От тях 22 млн. лв. са преведени на „Бовард“. Други 9 млн. лв. са преведени на „Каталанд“.

В „Топлина“ се насочват средствата по допълнителното пенсионно осигуряване на заетите в компаниите от Въглищната империя - професионален фонд за вноските на работниците във въгледобива и енергетиката и универсален фонд, където отиват задължителните 5% вноски за „втора пенсия“ на всички служители, както и от малък доброволен пенсионен фонд.

Kovachki
percentage plus plus
druzhestvo druzhestvo druzhestvo druzhestvo
e собственост на arrow

Общо под разпореждане на „Топлина“ се намират над 293 млн. лв. (към 31 декември 2021 г.).

Pig Coin

В стратегията на Въглищната империя е включена и важна нова задача – да „позеленее“
и да опита да се възползва активно от прехода на Европейския съюз към нисковъглеродна икономика.

За целта през 2020 г. е учредена Платформата „От кафяво към зелено“. Дейностите ѝ варират от стратегии
за модернизация на предприятия от въглищната индустрия и квалификация и преквалификация на заети в
сектора до опазване и укрепване здравето на хората, опазване на природата и екологичното равновесие,
„утвърждаване на човешка нравственост, милосърдие и благотворителност“.

Glasses Стратегиите за грийнуошинг създават реална опасност средствата
за енергийния преход да бъдат пропилени за съмнителни проекти,
вместо да финансират дългосрочни и устойчиви решения за енергийна
независимост чрез възобновяеми източници с участието на гражданите.

Този подход попада в определението за грийнуошинг („боядисване в зелено“) – използването на зелен ПР
и маркетинг, за да се убеди обществото, че продуктите, целите и политиките на компанията са екологични,
докато в действителност продължават да извършват дейности с негативно въздействие върху околната среда и климата.

Glasses Glasses

Действай
срещу опитите
за грийнуошинг

Glasses Glasses

Спри разрастването на
Въглищната империя
с нова мина

Glasses Glasses

Посети всички кръгове
на Въглищната империя
на „Ковачки“

Glasses Glasses
Bobov Bobov Bobov
Glasses Glasses Glasses Glasses Glasses Glasses Glasses Glasses Glasses Glasses Glasses Glasses